Samverkan

Våra språkforskare deltar i olika typer av samverkansaktiviteter. 

Vi arrangerar dessutom återkommande aktiviteter som riktar sig till olika grupper utanför universitetet. Nedan följer ett axplock.

Grammatikdagen

Engelska verb i olika tempus på en tavla

Grammatikdagen är ett evenemang som går av stapeln en gång om året vid universitet och högskolor runtom i landet. Evenemangets huvudarrangörer är Språkkonsulterna och Svensklärarföreningen. Vid Uppsala universitet välkomnar Språkvetenskapliga fakulteten Uppsalas gymnasieklasser i årskurs 2 till Grammatikdagen. 

Eleverna går på miniföreläsningar som hålls av våra språkforskare från olika ämnen. Under besöket får eleverna också en viktig direkt kontakt med våra språkstudenter som berättar hur det går till att läsa språk hos oss. Vid ett avslutande lunchmingel får de träffa studievägledare och lärare som informerar om våra språkutbildningar och vad de kan leda fram till.

Grammatikdagens webbplats 

Doktorander besöker skolklasser

Project PhD är ett samverkansprojekt där doktorander besöker gymnasieklasser, framför allt i årskurs 2 och 3, för att berätta och samtala om språkstudier. Fokus ligger på att väcka elevernas intresse för högre utbildning och att ge en mångsidig bild av vad språk- och litteraturstudier kan vara och göra.

Om du vill bjuda in doktorander till din klass kontakta Cecilia Lindskog Whiteley

UU Languages Alumni

UU Languages Alumni är ett nätverk för Uppsala universitets avgångna språkstudenter och är till för dig som vill nätverka, inspireras och stärka din profession. Vi tillhandahåller språkalumner med en levande gemensam plattform för fortbildning och utbyte samt närmare kommunikation och samarbete med universitetet och varandra.

Registrera dig som medlem i UU Languages Alumni

Kontakt

Har du frågor? Mejla till alumni-sprakvet@uu.se.

En samling studenter står utanför universitetsaulan

Nationella prov i svenska

Elever har prov i ett klassrum

Institutionen för nordiska språk konstruerar på uppdrag av Skolverket de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Gruppen har ett nära samarbete med lärare från skolor i hela Sverige.

Nationella provs webbplats

Samarbete med Katedralskolan i Uppsala

Engelska institutionen samarbetar sedan hösten 2019 med Katedralskolan. Samarbetet ska stärka kvaliteten på institutionens lärarutbildning och hjälpa skolans lärare att utveckla sin undervisning. 

Nätverket "Rikare med språk"

Nätverksprojektet "Rikare med språk" är ett samarbete mellan skolor, universitet och företagare från Uppsala och Växjö kommun. Nätverket koordineras av Goethe-institutet. Tillsammans arbetar vi för en breddad kommunikation mellan elever, lärare och beslutsfattare.

Nätverket Rikare med språk på Goethe-institutets webbplats

Senast uppdaterad: 2022-02-11