Modernas diskurs- och interaktionsseminarium – MODIS

Seminarieserien MODIS utgör en mötesplats för diskurs- och interaktionsforskare från fakultetens olika institutioner.

Syftet är att skapa en mångvetenskaplig plattform där doktorander, junior samt seniora forskare träffas och dryftar frågeställningar av såväl metodisk, empirisk som teoretisk karaktär.

Sedan starten 2011 har MODIS arrangerat ca 35 seminarier samt två heldagsworkshops med specifika teman. MODIS utgör ett uppskattat komplement till institutionernas ordinarie seminarieserier, och bidrar till att fakulteten erbjuder en regelbunden verksamhet som presenterar aktuell och högkvalitativ forskning.

Kontaktperson: Johan Gille