Om språkvetenskapliga fakulteten

Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har Nordens bredaste utbud av utbildning och forskning inom språk. Verksamheten sträcker sig från dagens språk i världen till dokumentation av språk på gränsen till utrotning.

Grundutbildningen

Grundutbildningen omfattar såväl program som fristående kurser, bland dem ett hundratal språk, dialekter och forntida språk. I programutbudet finns exempelvis kandidatprogram i språkvetarprogrammet, som ger övergripande lingvistiska kunskaper om språket i allmänhet och språkteknologiprogrammet, där man lär sig arbeta med datorsystem som hanterar mänskligt språk på ett intelligent sätt.

Nordens bredaste språkforskning

Språkvetenskap är forskningen om språk och användningen av språk. Språkforskning är dels forskning inom specifika språk och språkgrupper dels allmän språkforskning om språkliga företeelser utan koppling till ett specifikt språk.

Vid Uppsala universitet finns den bredaste språkforskningen i Norden, med forskning i cirka 40 olika språk, lingvistik (allmän språkvetenskap) och datorlingvistik. Forskningen omfattar språk från vår geografiska närhet som norska, färöiska till språk på geografiskt avlägsna platser som till exempel balochiska.

Men forskningen omfattar också tidiga språk och kulturer som bysantinologi och assyriologi. Inom svenska språket finns forskning bland annat om samtal, namn och dialekter.

UU Languages Alumni

UU Languages Alumni är en alumnförening för alumner och studenter från Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Mer om UU Launguages Alumni

Institutioner och lediga jobb

Institutioner vid Språkvetenskapliga fakulteten

Lediga jobb inom Språkvetenskapliga fakulteten

Lediga jobb vid Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2022-07-06