David Håkansson får Luttemans stipendium

18 december 2017

Språkvetenskapliga fakultetens stipendiekommitté har beslutat att Luttemans stipendium ska gå till docent David Håkansson vid institutionen för nordiska språk.

David Håkansson får Luttemans stipendium för sin "breda och utmärka insats inom såväl forskning, utbildning som administration i form av bland annat studierektorskap för forskarutbildning och som ställföreträdande prefekt".

Luttemans stipendium delas första hand ut till släktingar till Johan Lutteman som studerar vid språkvetenskapliga eller historisk-filosofiska fakulteterna vid Uppsala universitet. I andra hand går stipendiet till en av fakulteternas "utmärktare docenter".