Utbildning för modersmålslärare planeras

17 oktober 2017

Fotografi på Coco Norén fotograferat utomhus.

Språkvetenskapliga fakulteten arbetar med ett nytt pedagogiskt material för att lärare lättare ska kunna hantera studenter med behov av språkstöd.

Hallå där Coco Norén, professor i franska. Du har inlett din andra mandatperiod som dekan för språkvetenskapliga fakulteten. Vilka stora frågor arbetar fakultetsnämnden med?

– Tillsammans med fakulteten för utbildningsvetenskaper arbetar vi på en ny utbildning för modersmålslärare, i första skedet med serbiska, kroatiska, bosniska respektive arabiska. Vi diskuterar också ett kommande lärarlyft för lärare i moderna språk tillsammans med Skolverket. Det finns för få behöriga lärare, dessutom är det en stark tendens bland ungdomar att välja bort moderna språk.

Gör ni någon satsning på språkstöd för studenter och lärare?

– Ja, det är ett ökande behov av språkstöd, inte minst för studenter som inte har svenska som modersmål och för studenter med särskilda behov. Behovet är så stort att vi arbetar med att ta fram verktyg för alla universitetslärare eftersom vi är för få språkvetare för att hinna hjälpa alla. Men om vi menar allvar med internationalisering måste vi också satsa mer på Basic Swedish och Swedish for Academics, men också Professional English för våra anställda. Ledstjärnan bör vara ”Det flerspråkiga universitetet”. Det är viktigt att vi utnyttjar den mångfald som redan finns och ser till att den blir en av våra starkaste resurser.

Vad händer inom forskning och forskarutbildning?

– Vi vill etablera forskningsmiljöer på tvären för att motverka små forskningsmiljöer, bland annat fortsätter vi vår satsning på nätverksmedel med flera institutioner inblandade för att gynna gemensamma forskningsansökningar och publiceringar. Vi har också infört sabbatsterminer för lektorer och lektorsmånader, det vill säga möjlighet att skriva ansökan om externa medel under en månad. Inom forskarutbildningen tittar vi på möjligheten att ha en gemensam introduktion för att skapa mer och starkare samverkan mellan forskningsmiljöer.

Du har varit med och skrivit en rapport om behovet av en nationell språkstrategi?

– Ja, vi behöver en nationell språkstrategi som bottnar i behoven och möjligheterna med bred språkkompetens i Sverige och som tydligt visar hur det ska lösas och vilka resurser som ska användas. (Läs mer i artikeln "Det behövs en nationell språkstrategi".)

---

Läs mer