Språkvetarna utser nya hedersdoktorer

11 oktober 2017

Geoffrey Khan, professor i hebreiska vid Cambridge University, UK, och Laurent Gosselin, professor i fransk lingvistik vid universitetet i Rouen, Frankrike, har utsetts till hedersdoktorer vid språkvetenskapliga fakulteten.

Geoffrey Khan, Regius professor i hebreiska vid Cambridge, UK, är en ledande forskare inom flera fält av den breda semitistiken. Inom filologi och lingvistik har han behandlat arabiska, hebreiska och arameiska och forskningen rör allt från hebreisk texthistoria och medeltida arabisk textutgivning och grammatik till dokumentation av nyarameiska dialekter. Han har gjort stora insatser för att dokumentera hotade dialekter inom den nordöstliga nyarameiskan, som ursprungligen talats i norra Irak, sydöstra Turkiet och västra Iran. Professor Khan har även gjort mycket omfattande grammatiska beskrivningar och intresserat sig för bibelhebreiskan. Han har en lång relation till semitiska språk i Uppsala och har deltagit i seminarier och workshops samt tagit emot doktorander från Uppsala i Cambridge. Han är en nära samarbetspartner, inte minst inom nyarameisk forskning.

Laurent Gosselin, professor i fransk lingvistik vid universitet i Rouen, är en av Frankrikes främsta lingvister, framför allt när det gäller forskningen om tempus, aspekt och modalitet i franska. Förhållandet mellan dessa tre är ett både klassiskt och otillräckligt studerat problem som bygger på en omfattande kännedom av filosofisk, psykologisk, lingvistisk och semiotisk litteratur på området. Även om han tillämpat sina teoretiska system på franskan, har de i hög grad generell giltighet och har därför tillämpats av andra forskare på språk som arabiska och japanska. Professor Gosselin har sedan 25 år varit en viktig medlem i romanistikens franska lingvistnätverk i Uppsala och har på flera sätt samarbetat med Uppsalaforskare.

Promotionen äger rum i Universitetshuset den 26 januari 2018