Staffan Nyström får Erik Wellanders pris

12 maj 2017

Staffan Nyström, professor i nordiska språk, har tilldelats Erik Wellanders pris 2017 för sitt långvariga vetenskapliga arbete med namnvård, namnplanering och namnterminologi.

Erik Wellanders pris delas ut av Stiftelsen Erik Wellanders fond, fonden har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning inom språkvårdens område.

Staffan Nyström får priset för betydelsefullt vetenskapligt arbete med namnvård, namnplanering och namnterminologi – nationellt och internationellt. Staffan Nyström är professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Ur juryns motivering: "Staffan Nyström har under ett långt forskarliv förenat vetenskaplig nyfikenhet, praktisk namnvård och ett demokratiskt folkbildningsperspektiv. Hans arbete är ett föredöme för en samhälleligt engagerad språkvård på vetenskaplig grund."

Priset delades ut på Språkrådsdagen 11 maj 2017 som arrangerades av språkrådet, språkvårdsenheten vid Institutet för språk och folkminnen.

---

Läs mer