Årets Fulbrightföreläsning ger ny bild av kända filmstjärnor

27 februari 2017

Marilyn Monroe och Greta Garbo var båda sin tids stora filmstjärnor, ikoner kring vilka det skapades rykten och mer eller mindre osanna historier. Den 9 mars föreläser årets Fulbrightföreläsare om dessa båda kvinnor ur ett feministiskt perspektiv och utmanar de gängse bilderna av dem.

Sedan 1996 finns gästprofessuren Fulbright Distinguished Chair in North American studies vid Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet.SIINAS är den enda akademiska institutionen i Sverige som fokuserar på forskning och undervisning om Nordamerika, främst USA. Fulbright-professuren gör det möjligt för en ledande forskare från USA inom ämnesområdet ”American studies” att vistas vid SINAS. Förutom att undervisa och forska ger Fulbright-professorn varje år en offentlig föreläsning, den sk. Fulbright-föreläsningen.

I år innehas gästprofessuren av professor Lois Banner från University of Southern California. Banner är en av de ledande forskarna i USA inom ”American studies”. . Hon disputerade i historia vid Columbia University i New York,var en av pionjärerna inom amerikansk kvinnohistoria på 1970 och 80-talen och en av grundarna av Berkshire Conference in Women's History. Hon var också den första kvinnliga ordföranden i American Studies Association och fick 2006 the Bode-Pearson Prize of the American Studies Association for Lifetime Achievement för sina bidrag till forskningsfältet.

Hon har skrivit ett tiotal böcker. Hennes biografi över Marilyn Monroe, Marilyn. The Passion and the Paradox utkom 2012 och har mottagits mycket väl och kommer på kinesiska inom något år. För närvarande arbetar hon på en biografi över Greta Garbo.

Professor Banner föreläsning heter "Greta Garbo, Marilyn Monroe, and the Creation of Ideal Beauty". Hon beskriver själv ämnet så här:

“Drawing from my best-selling biography of Marilyn Monroe and current work on Greta Garbo, I will evaluate the lives and careers of these two iconic film stars. Revising all previous authors, I will take a feminist perspective, focusing on their self-creation, their innovative politics, and their ultimate failure.”

Föreläsningen äger rum torsdagen den 9 mars kl. 16.15 i Ihresalen, Engelska Parken, Uppsala universitet (Thunbergsvägen 3, Uppsala).