Ny kurs för att möta behovet av SFI-lärare

26 augusti 2016

Hallå där, Maria Eklund Heinonen, som är ansvarig för den nya kursen i Svenska som andraspråk A med inriktning mot vuxna inlärare. Har vi inte haft den kursen tidigare?

– Vi har länge haft en kurs om svenska som andraspråk som både tar upp inlärning hos barn, ungdomar och vuxna. Men den här kursen riktar sig speciellt mot att lära ut svenska till vuxna personer. Det är en kurs som har efterfrågats länge av våra studenter.

Vad skiljer den här kursen från den tidigare kursen i svenska som andraspråk?

– I allt väsentligt är det samma kurs och den ger samma behörighet. Men alla uppgifter, texter och material är hämtade från vuxenlärande och i många fall autentiska exempel. Det är andra förutsättningar för att lära sig språk som vuxen. Vuxna tar mer tid på sig för att lära sig uttalet men de har fördelar av att ha ett större ordförråd, kanske kan fler språk sedan tidigare och kan ofta grammatik. Grammatiken är som ett metaspråk som gör att de formella delarna går lättare.

Varför är det viktigt att ge kursen just nu?

– Det finns ett enormt stort behov av lärare i svenska på alla nivåer men speciellt inriktade mot vuxna, till exempel annonserar Skolverket efter fler lärare i svenska för invandrare (SFI). Det är förstås flyktingströmmen som är orsaken och det känns bra och roligt att kunna bidra när behovet finns.

Hur är kursen upplagd?

– Den går på halvfart på eftermiddagarna för att det ska vara möjligt att kombinera med att till exempel arbeta som lärare. Kursmomenten är en mix av teori och praktik med mycket praktiska inslag för att göra den verklighetsförankrad.

Vilka kommer gå kursen?

– Många läser det som fristående kurs som komplement till ett lärarprogram. Men vi har också studenter från myndigheter eller studenter som är intresserade av flerspråkighet och interkulturellt lärande.

Måste jag har svenska som modersmål för att gå kursen?

– Nej, men du måste behärska svenska bra både skriftligt och muntligt för att klara kursen. Men det kan vara fördel att ha erfarenhet av språkinlärning som vuxen.

---

Maria Eklund Heinonen är lektor i svenska med särskild inriktning mot svenska som andraspråk vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.