Rekryteringen av forskare måste bli smidigare

20 juni 2016

Personporträtt på Coco Norén fotograferat utomhus.

Det behövs smidigare administrativa processer, bland annat inom rekryteringen av forskare, säger Coco Norén, dekan för språkvetenskapliga fakulteten.

Vi kontaktade Coco Norén, dekan för språkvetenskapliga fakulteten för att göra en avstämning nu när det är drygt ett år kvar av mandatperioden för uppdraget som dekan.

Hur har det varit att arbeta som dekan?

– Det passar mig, jag gillar snabba puckar och att gå runt och prata med alla. Det svåraste är ärenden som gäller enskilda individer när det är svårt att avgöra vad som är rätt eller fel. Jag har svårt med tålamodet, det är inte min bästa gren men jag har lärt mig att inte lyssna på sista personen som pratar utan tänka efter. Ibland chansar jag hellre än väntar men när det kommer till individer måste det blir rätt första gången.

Vad har ni uppnått hittills?

– Det är flera saker som är värda att ta upp. Till exempel var det ett smart drag med våra fyra arbetskommittéer (forskning, utbildning, kommunikation/samverkan och lika villkor). De har arbetat jättebra och vi hinner så mycket mer i fakultetsnämnden när de bereder och gör förarbetet till olika beslut. Vi har också etablerat sju fakultetsgemensamma forskningsmiljöer och använt strategiska forskningsmedel för att stötta forskningsansökningar och publicering. Till hösten får lektorer möjlighet att få en heltidsmånad forskning under terminstid för att förbereda forskningsansökningar, vi prioriterar lektorer med forskningstid under 40 procent.

– För ett och ett halvt år sedan trodde jag att en kärvare ekonomin skulle bli en fokusfråga för fakulteten men så blev det inte. Det regnar inte manna från himlen men institutionerna har varit bra på att hushålla och hitta nya vägar, som till exempel uppdragsutbildning.

Vilka stora frågor återstår att arbeta med?

– Rekrytering av lärare och forskare är en viktig fråga som tyvärr är en tungrodd, seg process. Idag använder vi åtminstone det digitala rekryteringsstödet My Network men mer behöver göras för att göra processen så smidig som möjligt. Vi behöver också införa digitala signaturer för att göra våra interna processer smidigare.

– Jag ingår i en arbetsgrupp på SUHF som arbetar med behovet av språkutbildning i Sverige. Det är framför allt två fokusfrågor som gruppen arbetar med: dels vinsten och nödvändigheten för Sverige som nation av djup och breda kunskaper i språk dels mervärdet av att den är forskningsbaserad. Vi kommer att ställa frågorna till tunga, viktiga aktörer i samhället: polisen, tullen, näringslivet, media, utrikesdepartementet med flera. Vi vill visa på vikten för Sverige av våra språkutbildningar. Bra språkstudier kräver både tid och stor arbetsinsats av studenterna och lärarna men det är inte gratis.