Forskarutbildningen i engelska har hög kvalitet

1 juni 2016

"Flagga" ihopsatt längs diagonalen av Storbritanniens respektive USAs flaggor.

UKÄs bedömare ser mycket positivt på forskarutbildningen vid engelska institutionen.

Forskarutbildningen i engelska har fått betyget hög kvalitet. Betyget gavs av Universitetskanslersämbetet i den första kvalitetsutvärderingen av forskarutbildning.

Forskarutbildningen i engelska vid Uppsala universitet har utvärderats av  Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och resultatet har nu kommit. UKÄ ger utbildningen betyget hög kvalitet.

– På institutionen har vi tillsammans strävat efter att skapa en forskarmiljö som gynnar våra doktorander och det känns glädjande att UKÄs bedömargrupp bekräftar att vår forskarutbildning håller hög klass, säger Angela Hoffman, studierektor för forskarutbildningen vid engelska institutionen.

UKÄ skriver i sitt bedömning bland annat: "Forskarutbildningsmiljön ger doktoranderna både bredd och djup. Resurser för handledning och undervisning är generöst tilltagna. De tre programprofessorerna arbetar under gynnsamma former och lärarkollegiet som helhet har bred vetenskaplig och pedagogisk kompetens och ger intryck av att bilda en aktiv forskarmiljö. Även doktoranderna är väl tillgodosedda: förutom att de har tillgång till kompetenta och engagerade handledare och lärare, erbjuds de arbetsplats på institutionen och har goda möjligheter att vistas vid utländska universitet, att delta i konferenser och att ha utländska specialister som handledare."

---

Läs vidare