Språkvetare får Lars Salvius-priset 2016

11 mars 2016

Siv Strömquist får Lars Salvius-priset.

Lars Salvius-priset för 2016 har tilldelats Siv Strömquist, docent vid institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Priset delas ut årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Årets pris överlämnades i samband med Språkforum 2016 i Stockholm.

Lars Savius-priset uppgår till 100 000 kronor. Juryns motivering för Siv Strömquist lyder:

”Siv Strömquist förmedlar sin djupa kunskap om språkfrågor till en bred allmänhet på ett intresseväckande och elegant sätt. Hon har på ett kommunikativt sätt lärt oss att kommunicera.”

Lars Salvius-föreningen bildades av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter. Föreningen har sitt namn efter Lars Salvius, som var en allmänbildad, språkintresserad och innovativ boktryckare på 1700-talet. Han moderniserade svensk stavning och grammatik, skrev en geografibok om Uppland och gav ut en ekonomisk veckotidskrift, Lärda tidningar. Lars Savius satsade även på att ge ut vetenskapliga alster och var bland annat förläggare åt Kungliga Vetenskapsakademien.