Torgny Segerstedt-medaljen till språkforskare

12 oktober 2020

Torgny Segerstedt-medaljen

Torgny Segerstedt-medaljen instiftades för att hedra Torgny Segerstedt för hans insatser som rektor för Uppsala universitet under 23 år.

Mats Thelander, professor emeritus i svenska språket, har varit drivande i arbetet med att bygga upp forskning och utbildning i modern svenska i Uppsala och bidragit till förnyelsen av den språkhistoriska forskningen. Nu belönas han med 2020 års Torgny Segerstedt-medalj.

Medaljen instiftades för att hedra Torgny Segerstedt för hans insatser som rektor för Uppsala universitet under 23 år och delades ut första gången 1988. Den delas ut vartannat år till ”svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna”. Mottagare av medaljen utses av en nämnd bestående av universitetets rektor som ordförande samt dekanerna vid teologiska, juridiska, samhällsvetenskapliga, historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna.

Nämnden för Uppsala universitets Torgny Segerstedt-medalj har nu beslutat tilldela språkforskaren Mats Thelander 2020 års medalj.

Nämndens motivering:

Mats Thelander
Mats Thelander, professor emeritus i svenska språket

Mats Thelander är professor emeritus i svenska språket vid Uppsala universitet. Han började sin bana som sociolingvist under 1970-talet och var drivande i arbetet med att skapa en livaktig vetenskaplig miljö för forskning och utbildning i modern svenska i Uppsala. Senare har han även ägnat sig åt äldre språkskeden och bidragit till att förnya den språkhistoriska forskningen genom att synliggöra talspråk, språksocial variation och samtalsmönster. Mats Thelander har förenat omfattande insatser som handledare med framstående verksamhet som vetenskaplig redaktör och akademisk ledare.

Förutom medaljen tilldelas han också en prissumma på 225 000 kronor.