Pedagogiskt pris för återkoppling till studenterna

8 juni 2020

Christine Mackay Tircomnicu, adjunkt vid engelska institutionen har fått Uppsala universitets fria pedagogiska pris.

– Det är så otroligt viktigt med återkoppling, konstaterar Christine Mackay Tircomnicu, adjunkt vid engelska institutionen. Hon har just tilldelats Uppsala universitets fria pris 2020 med temat "Återkoppling till studenterna".

Hur känns det att få det fria pedagogiska priset?

– Det är helt fantastiskt, skrattar Christine Mackay Tircomnicu. Jag visste inte att jag var nominerad och blev totalt överraskad när prorektor Anders Malmberg helt plötsligt dök upp på ett zoommöte och berättade att jag fått priset.

– Det känns extra starkt eftersom det är så otroligt viktigt med återkoppling.

Tydliga bedömningskriterier och mål

I motiveringen till priset står bland annat att "Hon kombinerar högt ställda krav med en konstruktiv och utvecklande återkoppling som motiverar och stimulerar studenter." Christine Mackay Tircomnicu konstaterar att återkoppling är jätteviktigt men också svårt.
– Det är inte roligt att få veta att något är fel. Men det finns alltid något som är bra som man kan berätta och sedan ta upp konkreta saker som studenten kan arbeta vidare med.

– Inför en kurs går jag igenom de lärandemål studenterna ska sikta på och ställer mig frågan hur jag kan hjälpa dem att nå lärandemålen? I kursintroduktionen berättar jag både om bedömningskriterier och lärandemål för studenterna så att de ser varför vi gör som vi gör.

Bekväm att ställa frågor

Christine Mackay Tircomnicu undervisar bland i annat i didaktik för lärarstudenter till grundskolans yngre åldrar.
– Det är viktigt fundera över vad studenterna ska använda engelskan till. För lärarstudenterna försöker jag hitta roliga sätt att arbeta med engelska för små barn. Så att barnen kan lära sig språkets struktur utan att man försöker föra in begreppet grammatik för tidigt.

Christine Mackay Tircomnicu återkommer flera gånger under intervjun till vikten av att studenterna ska känna sig bekväma att fråga.
– Studenterna får fråga när som helst, jag försöker vara tillgänglig och påminner när vi har lektioner att de får kontakta mig när de behöver. Ingen fråga är en dum fråga, det finns en anledning till att de frågar.

Ha roligt och våga göra fel

Hon betonar vikten av att studenterna är bekväma i klassrummet och har roligt för att det ska bli en bra lärandesituation.
– Vi måste få prova, annars lär vi oss inte. Ibland blir det fel och det är ok. Det är så vi lär oss.

Christine Mackay Tircomnicu avslutar med att måla upp en bild av hur hon ser på studenterna.
– Det är viktigt att komma ihåg att studenterna är individer och har ett liv utanför klassrummet precis som vi. När jag tittar runt i klassrummet brukar jag påminna mig att var och en i rummet är duktigare än mig på något.