Fyra Uppsalaforskare får Thuréuspriset

3 september 2019

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala delar ut Thuréus-priset till fyra framstående Uppsalaforskare. Priset är på 100.000 kr och delas ut 3 september vid en ceremoni i Universitetshuset i Uppsala.

Här är de fyra Thuréus-pristagarna:

  • Universitetslektor Vassilios Kapaklis, institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, för hans undersökningar av artificiella magnetiska strukturer
  • Professor Hans Lennernäs, institutionen för farmaci, Uppsala universitet, för hans framgångsrika forskning inom läkemedelsutveckling och om relationen mellan läkemedels egenskaper och deras förmåga att tas upp i mag-/tarmkanalen
  • Professor Ingela Nilsson, institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, för hennes nydanande bysantinska studier kring språk och sensualitet, relationen mellan ord och bild, och mellan historieskrivning och fiktion
  • Professor Emily Holmes, institutionen för psykologi, Uppsala universitet, ​för hennes världsledande forskning om relationen mellan mentala bilder och psykisk ohälsa

Thuréus-priserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsalastudenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.