Forskningsmedel till dekryptering av historiska dokument

30 november 2018

Uppsala universitet får forskningsmedel till projektet "Decryption of historical manuscripts" i Vetenskapsrådets utlysning till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.

Beáta Megyesi, lektor i datorlingvistik vid institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet, får knappt 30 miljoner kronor under 7 år för forskningsprojektet "Decryption of historical manuscripts".

Totalt beviljade Vetenskapsrådet, VR, drygt 220 miljoner kronor till 9 olika forskningsprojekt i utlysningen tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.