Satsning på rysslandsstudier

25 juni 2018

Hösten 2019 startar Uppsala universitet två masterprogram med Ryssland i fokus: ett program i ryska språket och ett program i Rysslands- och Eurasienstudier.

Det finns ett stort behov av personer med kompetens  i ryska och kompetens att analysera utvecklingen i Ryssland och det euroasiatiska området. Både regeringen och myndigheter har framfört önskemål om dylika utbildningar och Uppsala universitet startar därför masterprogrammet i Rysslands- och Euroasienstudier och masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer. Programmen kommer att samarbeta kring kurser och lärarresurser.

Masterprogrammet i Rysslands- och Euroasienstudier (120 hp) kommer att utnyttja den mångvetenskapliga forskningskompetensen vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier. I programmet ingår studier om området utifrån olika samhällsvetenskapliga perspektiv och en termins studier i ryska. Det kommer finnas möjlighet till praktik eller språkstudier utomlands. Programmet kommer att ges på engelska med internationell och nationell utlysning.

Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer (120 hp) kommer att ha nationell utlysning och bedriva språkstudier i högt tempo, programmet kräver inga förkunskaper i ryska. Fokus ligger på kunskaper i samtida ryskt myndighetsspråk, politiskt, ekonomiskt och juridiskt språk. I programmet ingår minst 75 hp studier i ryska som fackspråk och utlandsstudier eller praktik.

Båda programmen beräknas starta höstterminen 2019 med ansökan våren 2019.