Språkvårdspris till Lena Ekberg

26 april 2018

Lena Ekberg, gästprofessor i nordiska språk vid institutionen för nordiska språk, får Erik Wellanders pris 2018 för betydelsefullt och mångsidigt vetenskapligt arbete om ords betydelseförskjutningar och om svenskan i flerspråkiga sammanhang.

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område är instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Årets pristagare Lena Ekberg är professor i nordiska språk och har bland annat forskat om grammatik i modern svenska, betydelseförskjutningar och om ungdomsspråk i flerspråkiga storstadsmiljöer.

Priset delades ut den 25 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var Björn Melander, professor i svenska språket vid Uppsala universitet.

Läs mer:
Erik Wellanders pris

Språkrådsdagen 2018