Heimir Pálsson får Nordstjärneorden

21 februari 2018

Islands ambassadör Estrid Brekkan överlämnar Nordstjärneorden till Heimir Pálsson på institutionen för nordiska språk 16 februari 2018. I bakgrunden sitter Heimir Pálssons fru Eva Aniansson.

Heimir Pálsson, docent i nordiska språk, har tilldelats Nordstjärneorden.

Heimir Pálsson har förlänats Riddare av första klassen av Kungl. Nordstjärneorden för sin mångåriga forskning inom fornnordisk litteratur och kultur. Heimir Pálsson var anställd vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet fram till sin pension 2010.

Heimir Pálsson anses vara den främsta specialisten på den så kallade Uppsala-Eddan. Uppsala-Eddan är en isländsk handskrift från 1300-talets början som finns på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva sedan 1669. Uppsala-Eddan består av Snorri Sturlusons (1178-1241) berömda lärobok i diktarkonsten "Snorres Edda" och antas vara den äldsta någorlunda fullständigt bevarade versionen av Snorres Edda.

Nordstjärneorden tilldelas medlemmar av svenska kungahuset och utländska medborgare eller statslösa som har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.

---

Läs mer