Antibiotika ur ett humanistiskt perspektiv

5 februari 2018

Klara Bertils, doktorand vid UAC

Hallå där… Klara Bertils, språkvetare och doktorand vid Uppsala Antibiotic Center, som ska analysera samtal mellan vårdpersonal och patient i konsultationer där antibiotikaförskrivning kan vara aktuellt.

Vad gör en språkvetare bland antibiotikaforskare?
– Jag är intresserad av samtal när viktiga saker står på spel, och kommunikation mellan vårdpersonal och patient inför en eventuell antibiotikaförskrivning faller utan tvekan inom den kategorin. I mitt projekt ska jag dokumentera och analysera möten med vårdtagare som lider av luftvägsinfektioner i syfte att identifiera eventuella mönster i samtalen som kan leda till förbättrad antibiotikaförskrivning.

Hur tas den humanistiska touchen emot i ett traditionellt medicinskt fält?
– Mitt initiala intryck är att Uppsala Antibiotic Center är en internationell, tvärdisciplinär miljö befolkad av skarpa människor. Självklart råder viss slagsida åt de medicinska och naturvetenskapliga vetenskaperna, men jag uppfattar också en positiv nyfikenhet inför vad humanistiska perspektiv och metoder kan tillföra arbetet mot antibiotikaresistens.

I vilket skede befinner sig ditt arbete?
– Tidigare studier visar att just övre luftvägsinfektioner kan utgöra  grund för olämplig antibiotikaförskrivning, och vi har inlett samtal med medarbetare vid Strama – ett nationellt samverkansprojekt mot antibiotikaresistens – som ställer sig mycket positiva. Min förhoppning är att de kan bidra med kunskap och kontakter som guidar oss in i vården.

Vad kan dina resultat bidra med på sikt?
– Vår ambition är att framställa utbildningsmaterial som ger vårdens personal ännu bättre verktyg att hantera antibiotikarelaterade patientsamtal. Svenska vårdtagare är generellt medvetna om de utmaningar vi står inför, och med den kunskap vi samlar hoppas vi kunna bidra till fördjupat engagemang i ansvarsfull antibiotikahantering.

Fakta Uppsala Antibiotic Center

  • Uppsala Antibiotic Center grundades 2016 vid Uppsala universitet.
  • Centret finansieras gemensamt av universitetets tre vetenskapsområden och rektor.
  • Satsningen pågår initialt i fyra år.


Mer information Uppsala Antibiotic Center