Utmärkelse för mångårig undervisning i estniska

17 januari 2018

Virve Raag och Raimo Raag har tillsammans fått en utmärkelse av utrikesministeriet i Estland för "mångårig och trägen undervisning i Estniska i Sverige".

Virve Raag, lektor i estniska, och Raimo Raag, professor i finsk-ugriska språk, fick på Estlands medborgardag 26 november en utmärkelse för "mångårig och trägen undervisning i estniska i Sverige". Utmärkelsen delades ut av Estlands utrikesminister Sven Mikser.

Utmärkelsen delas ut till personer eller organisationer för långvariga och framstående insatser för att bevara och främja Estländsk kultur, språk och livssyn.

Virve Raag och Raimo Raag är båda verksamma vid institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet.

---

Läs mer