Språkvetenskapliga fakulteten

Dekan: Professor David Håkansson, tel. 018-471 63 93
Prodekan: Universitetslektor Sofia Ahlberg, tel. 018-471 1259

Utbildningsledare:
Lars Hagborg, tel. 018-471 1907
Dimitrios Iordanoglou, tel. 070-167 94 15

Fakultetshandläggare: Carina Westerdahl, tel. 018-471 18 92

Controller: Birgitta Magnusson, tel. 018-471 17 97

Kansli: Se 3.11.1

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post: sprakfak@sprakvet.uu.se