Språkvetenskapliga fakulteten

Dekanus: Professor Coco Norén, tel. 070-425 9696
Prodekanus: Professor Anna Lindström, prodekanus, tel. 018-471 7007

Utbildningsledare: Lars Hagborg, tel. 018-471 1907, Dimitrios Iordanoglou, tel. 070-167 94 15
Fakultetshandläggare: Anders Holm, tel. 018-471 1889

Kansli: Se 3.11.1


Hugo Valentin-centrum finns under avsnitt 13.12

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post: sprakfak@sprakvet.uu.se