Nätverket Språk & Lärande

Språk och lärande är ett växande forskningsområde och vid språkvetenskapliga fakulteten finns mycket pågående forskning inom området.

Bild på anteckningsbok med gammaldags handstil.
Foto: Anna Sahlée
Exempel från Anna Sahlées och
Mikael Kalms forskning om lärares
bedömning av studentuppsatser från
slutet av 1800-talet.

Lärande sker i många olika sammanhang, såväl formellt i skola och på arbetet som i mer informella sammanhang. Sverige utvecklas också mot ökad språklig, etnisk och kulturell mångfald. Förhållandet mellan språk och lärande kan därför studeras från ett flertal olika perspektiv. I Nätverket Språk och Lärande samlas verksamma forskare, lärare och doktorander med intresse för bland annat:

  1. Språkinlärning
  2. Flerspråkighet hos individen och i samhället
  3. Läs- och skrivutveckling
  4. Testning och bedömning
  5. Språkbruk i olika lärandekontexter

Nätverket träffas regelbundet för samverkan och planering av inåt- och utåtriktade aktiviteter. Bland annat anordnas lunchmöten en gång i månaden samt tematiska workshoppar ett antal gånger per termin. I nätverket finns alla institutioner inom Språkvetenskapliga fakulteten representerade, men vi välkomnar även medlemmar från andra fakulteter, för att bidra med olika perspektiv om språk och lärande. Kontakta nätverkets samordnare om du vill gå med i nätverket och stå med på e-postlistan för utskick.

Samordnare: Anna Ingves

Vetenskaplig ledare: Ute Bohnacker

Nätverkets deltagare

Ett barn tittar på en pedagog som håller en blädderbok i handen.
Ett barn berättar till MAIN-bilderna (Multilingual Assessment Instrument för Narratives). Exempel från forskning om flerspråkiga barns berättandeförmåga (BiLI-TAS-projektet, Ute Bohnacker) ​Foto: Linnéa Öberg

Lunchträffar

Nätverket träffas ca en gång i månaden under terminstid och äter lunch tillsammans. Under pandemin träffas vi på digitala fikor via Zoom. Kontakta samordnaren om du vill delta vid nästa tillfälle.

Kalendarium

Senast uppdaterad: 2023-09-08