Senaste publikationer från språkvetenskapliga fakulteten

 • Strandberg, Svante

  Fiske i Östra Vingåker fordomdags

  Ingår i Vårt Östra Vingåker. Östra Vingåkers hembygdsförening. Årsskrift, s. 34-35, 2021.

 • Wessler, Heinz Werner

  The Regional and the Universal: Reading Phanishwarnath Renu’s novel Mailā āṃcal on the occasion of his birth centenary

  Ingår i Orientalia Suecana, s. 4-11, 2021.

  Open access
 • Hayat, Noroz

  Yes, Dear Mother, Your Son is Back in the Mountains

  Ingår i Orientalia Suecana, s. 1-3, 2021.

  Open access
 • Claridge, Claudia; Jonsson, Ewa; Kytö, Merja

  A little something goes a long way: Little in the Old Bailey Corpus

  Ingår i Journal of English Linguistics, 2021.

 • Sjökvist, Peter

  Litterära krigsbyten i Uppsala och deras användning: En kontroversteologi

  Ingår i Lychnos, s. 259-268, 2020.

 • Harris, Ashleigh; Hållén, Nicklas

  African Street Literature: A Method for an Emergent Form Beyond World Literature

  Ingår i Research in African Literatures, s. 1-26, 2020.

 • Fridell, Staffan

  Adis

  Ingår i Studia Anthroponymica Scandinavica, s. 201-203, 2020.

 • Karlsson, Mattias

  From Sumer to Assyria: The term 'black-headed people' in Assyrian texts

  Ingår i Akkadica, s. 127-139, 2020.

 • Strandberg, Svante

  Staffan Nyström - hemma i Sörmland och ute i världen

  Ingår i Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 7-13, 2020.

 • Strandberg, Svante

  Fänjan, Knotorp och Mjugg: Tre ortnamn i KIla socken

  Ingår i Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 85-96, 2020.

 • Strandberg, Svante

  Flassbro och Flassholmen

  Ingår i Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, s. 97-101, 2020.

 • Peat, Alexandra

  Travelling Homes in Interwar Modernism: “New Forms of Living” in Cold Comfort Farm.’

  Ingår i Modern fiction studies, s. 450-472-, 2020.

 • Hjorthén, Adam

  Stormare i strid mot alla forskare

  Ingår i Aftonbladet, 2020.

 • Kane, Daniel

  Essä: Därför är Louise Glücks poesi långtifrån universell

  Ingår i Dagens Nyheter, 2020.

 • Griffin, Michael; Lappin, Anthony John

  The spanish source of Oliver Goldsmith's 'on a beautiful youth struck blind with lightning' (1759)

  Ingår i Notes and Queries, s. 426-430, 2020.

 • Hedberg, Johan

  Konsten att namnge ett sjukhus

  Ingår i HembYgden i Medelpad och Ångermanland, s. 20-22, 2020.

 • Engström, Maria

  ”På rymdens botten: Det sovjetiska kosmos i samtida rysk kultur och politik”

  Ingår i Arche. Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, s. 197-205, 2020.

 • Lutteman, Elisabeth

  Sång i engelsk 1600-talsdramatik

  Ingår i Tidig Musik, s. 28-30, 2020.

 • Iordanoglou, Dimitrios; Lindqvist, Janne

  Thukydides: Pesten i Aten och Perikles epidemiska tal

  Ingår i Rhetorica Scandinavica, s. 38-49, 2020.

 • Nilsson, Ingela

  Yunan ve Bizans Edebiyatında Erotik ve Manevi Bit Olgu Olarak Aşk

  Ingår i Toplumsal Tarih, s. 30-34, 2020.

 • Arentzen, Thomas

  Landscape Theology: Exploring the Outfields of the Telemarkian Dream Song

  Ingår i Landscapes: The Journal of the International Centre for Landscape and Language, 2020.

  Open access
 • Károly, László; Hällzon, Patrick

  Minnesord Mats Müllern

  Ingår i Dragomanen, s. 3-10, 2020.

 • Hällzon, Patrick; Ötkur, Zulhayat; Svanberg, Ingvar

  Fish and Fishing in Eastern Turkestan:: A Contribution To Central Asian Ethnoichthyology

  Ingår i International Journal of Uyghur Studies (Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi), s. 192-214, 2020.

 • Mårtensson, Lasse

  Rec. av Carlquist, Erik, Hogg, Peter C. & Alvered, Zeth: Erikskrönikan. En medeltida krönika i nusvensk version (2019).

  Ingår i Språk och stil, s. 265-269, 2020.

  Open access
 • Ohlsson, Maria

  Rec. av Lundquist, Lita: Humorsocialisering. Hvorfor er danskerne (ikke) så sjove (som de selv tror)? (2020).

  Ingår i Språk och stil, s. 272-276, 2020.

  Open access
 • Bendegard, Saga

  Rec. av Svahn, Elin & Meister, Lova (red.): Översättningsvetenskap i praktiken. Om översättningar, översättare och översättande (2020).

  Ingår i Språk och stil, s. 290-293, 2020.

  Open access
 • Williams, Henrik

  Jan Axelson in memoriam

  Ingår i Scripta Islandica, s. 5-8, 2020.

  Open access
 • Siegel, Aki

  第二言語英語使用者の語彙に関する認識的スタンス: [Epistemic stance on vocabulary of L2 English users]

  Ingår i 大阪大学大学院言語文化研究科, s. 19-27, 2020.

 • Enwall, Joakim

  Assimilationen går vidare – några reflektioner kring den nya språkpolitiken i Inre Mongoliet

  Ingår i Fokus Kina, s. 36-39, 2020.

  Open access
 • Lasry, George; Megyesi, Beáta; Kopal, Nils

  Deciphering Papal Ciphers from the 16th to the 18th Century.

  Ingår i Cryptologia, 2020.

  Open access
 • Strandberg, Svante

  Sockennamnen Finnekumla och Fänneslunda

  Ingår i Västgötalitteratur. Tidskrift utgiven av Föreningen för västgötalitteratur, s. 19-23, 2020.

 • Håkansson, David

  Recension: Etableringen av ha-bortfall i svenskan. Från kontaktfenomen till inhemsk konstruktion

  Ingår i Arkiv för nordisk filologi, s. 145-152, 2020.

 • Strandberg, Svante

  Namnen Hedgölet och Råd i Österåker

  Ingår i Österåkers hembygdsförening. Årsskrift, s. 30-33, 2020.

 • Aktürk-Drake, Memet

  Sweden as a unique laboratory for contact between Germanic languages and Turkish as a minority language

  Ingår i Linguistic Minorities in Europe Online, 2020.

 • Aktürk Drake, Memet

  Hur kan politiken förklara Sveriges framgång med hög andraspråksbehärskning?

  Ingår i Lisetten, s. 12-14, 2020.

 • Petrulevich, Alexandra

  Med ortnamnsvarianten i centrum: presentation av ett teoretiskt och metodologiskt verktyg för att analysera namn i skrift

  Ingår i Meijerbergs arkiv for svensk ordforskning, s. 291-398, 2020.

 • Kullberg, Christina

  Experiments with Empire: Anthropology and Fiction in the French Atlantic, by Justin Izzo

  Ingår i New West Indian Guide, s. 379-380, 2020.

  Open access
 • Strandberg, Svante

  Till minne av Erik Östdal Gustavsson

  Ingår i Katrineholms-Kuriren 4 dec. 2020, 2020.

 • Orrbén, Sofia

  Brottmålsdomen som genre: Struktur, röster och språkhandlingar i svenska domar

  Ingår i Sakprosa, s. 1-39, 2020.

  Open access
 • Nourzaei, Maryam

  Definiteness Marking from Evaluative Morphology in Balochi: Internal Variation and Diachronic Pathway

  Ingår i Iranian Studies, 2020.

 • Kytö, Merja; Walker, Terry

  A Standardization Process in its Final Stages: Mine and Thine in A Corpus of English Dialogues 1560-1760

  Ingår i International Journal of English Studies (IJES), s. 95-116, 2020.

  Open access
 • Blanck, Dag; Stranne, Frida

  En annorlunda exceptionalism. President Barack Obama och en klassisk amerikansk tankefigur

  Ingår i Statsvetenskaplig Tidskrift, 2020.

 • Stroh-Wollin, Ulla

  Hinn and hinn: Early Icelandic as the clue to the history and etymology of two Old Scandinavian words

  Ingår i Nordic Journal of Linguistics, s. 205-228, 2020.

  Open access
 • Robardey-Eppstein, Sylviane

  Le Nord, motif du renouveau théâtral au temps du romantisme : Harald, ou les Scandinaves et sa préface (1824-1825)

  Ingår i Revue nordique des études francophones / Nordic Journal of Francophone Studies, s. 112-132, 2020.

 • Larsson, Tove; Paquot, Magali; Plonsky, Luke

  Inter-rater reliability in Learner Corpus Research: Insights from a collaborative study on adverb placement

  Ingår i International Journal of Learner Corpus Research, s. 237-251, 2020.

 • Lappin, Anthony John

  Baroquely valedicting: Donne forbidding mourning. Date, purpose, and repurposing

  Ingår i Studia Neophilologica, s. 1-38, 2020.

  Open access
 • Dahlén, Ashk

  Zarathustra och hans sånger

  Ingår i Populär poesi, s. 18-21, 2020.

 • Vermeulen, Pieter; Hurkens, Amélie

  The Americanization of World Literature?: American Independent Publishing and the World Literary Vernacular

  Ingår i Interventions, s. 433-450, 2020.

 • Blomqvist, Tünde

  Létezik-e svédmagyar irodalom? És ha nem, milyen formában?

  Ingår i Erdélyi Múzeum, s. 65-79, 2020.

 • Birgegård, Ulla

  Почему казнили Павла Негребецкого?

  Ingår i Slovene, s. 232-260, 2020.

  Open access
 • Maurits, L.; de Heer, Mervi; Honkola, T.; Dunn, Michael et al.

  Best practices in justifying calibrations for dating language families

  Ingår i JOURNAL OF LANGUAGE EVOLUTION, s. 17-38, 2020.

  Open access
 • Qutait, Tasnim

  The imaginary futures of Arabic: Egyptian dystopias in translation

  Ingår i Textual Practice, s. 743-759, 2020.

 • Haddad, Chadia; Zakhour, Maha; Bou Kheir, Maria; Haddad, Rima et al.

  Association between eating behavior and quarantine/confinement stressors during the coronavirus disease 2019 outbreak

  Ingår i JOURNAL OF EATING DISORDERS, 2020.

  Open access
 • Riitta-Liisa, Valijärvi; Kahn, Lily

  The linguistic landscape of Nuuk, Greenland

  Ingår i Linguistic Landscape, 2020.

 • Schein, Reinhold; Wessler, Heinz Werner

  Auszeichnung für die Draupadi Verlag: SÜDASIEN und Literaturforum Indien gratulieren

  Ingår i Südasien, s. 4-5, 2020.

 • Wessler, Heinz Werner

  Die Mystik der Orgel: Charles Tournemire und Louis Vierne zum 150. Geburtstag

  Ingår i Stimmen der Zeit, s. 689-699, 2020.

 • Sjökvist, Peter; Cöllen, Sebastian

  Att vara sen kan vara till fördel

  Ingår i Biblioteksbladet, s. 34-39, 2020.

 • Hussain, Sajid

  Facing exile, facing taunts

  Ingår i Orientalia Suecana, s. 49-56, 2020.

  Open access
 • Carlsson, Tommy; Melander Marttala, Ulla; Mattsson, Elisabet

  Being involved in research as a collaborator with experience of a prenatal diagnosis of congenital heart defect in the fetus: a qualitative study

  Ingår i Research involvement and engagement, 2020.

  Open access
 • Hansen, Julie

  The Ethics of Storytelling: Narrative Hermeneutics, History, and the Possible

  Ingår i Memory Studies, s. 350-353, 2020.

 • Tarsoly, Eszter; Riitta-Liisa, Valijärvi

  Endangered and minority language pedagogy

  Ingår i Language learning journal, s. 253-258, 2020.

 • Engström, Maria

  Александр Гудков и русский квир-поворот 2020-х

  Ingår i Riddle, 2020.

 • Engström, Maria

  Alexander Gudkov and Russia’s queer turn in the 2020s

  Ingår i Riddle, 2020.

 • Melander, Björn

  Recension av Marika Tandefelt (red.): Finländsk svenska från medeltid till 1860. Svenskan i Finland – i dag och i går III:1&2

  Ingår i Folkmålsstudier, s. 149-159, 2020.

 • Vicente, Veronica; Josefsson, Ronja; Rentzhog, Helena; Weiner, Mark S.

  Cross-cultural encounters in prehospital care: An analysis of interviews with Swedish ambulance nurse specialists about their experience with ethnic minority patients

  Ingår i International Emergency Nursing, 2020.

 • Kejonen, Olle

  North Saami, Čohkkiras variety (Sweden, Norway) – Language Snapshot

  Ingår i Language Documentation and Description, s. 178-185, 2020.

  Open access
 • Arentzen, Thomas

  Fromme trær i tidlig kristendom

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 119-132, 2020.

  Open access
 • Karlsson, Mattias

  The Divine Determinative and the Names of Babylonian Rulers

  Ingår i Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires, s. 134-137, 2020.

  Open access
 • Larsson, Tove; Callies, Marcus; Hasselgård, Hilde; Laso, Natalia Judith et al.

  Adverb placement in EFL academic writing: Going beyond syntactic transfer

  Ingår i International Journal of Corpus Linguistics, s. 155-184, 2020.

  Open access
 • Sjökvist, Peter

  Litterära krigbytens öden i Sverige

  Ingår i Biblis, s. 20-26, 2020.

 • Arentzen, Thomas

  Regn och ull: poetiska tolkningar av inkarnationen

  Ingår i Signum, s. 45-51, 2020.

 • Robardey-Eppstein, Sylviane

  "Suivre l’indication du livre": Réflexions sur la mise en scène à travers les postures d’auteurs et les conduites éditoriales au XIXe siècle

  Ingår i Romantisme, s. 28-38, 2020.

 • Wessler, Heinz Werner

  Kya Sveden ka rasta galat hai?: Korona Sankat

  Ingår i Garbhnal, s. 8-9, 2020.

  Open access
 • Wessler, Heinz Werner

  Orgelns mystik

  Ingår i Signum, s. 17-22, 2020.

 • Wessler, Heinz Werner

  Gespaltenes Indien

  Ingår i Stimmen der Zeit, s. 367-370, 2020.

 • Wessler, Heinz Werner

  Sankat men sahanubhuti

  Ingår i Garbhnal, s. 8-9, 2020.

 • Wessler, Heinz Werner

  Teologi efter Auschwitz: Till minne av Johann Baptist Metz (1928-2019)

  Ingår i Signum, s. 13-16, 2020.

 • Wessler, Heinz Werner

  Risker solidariteten att helt försvinna?

  Ingår i Signum, 2020.

 • Wessler, Heinz Werner

  Chronik einer angesagten Katastrophe: Die Korona-Krise in Suedasien

  Ingår i Suedasien, s. 62-63, 2020.

 • Wessler, Heinz Werner

  Hindi/Hindustani from the Perspective of an Early Modern Globalized Citizen: Francois-Marie de Tours and his lingua mogolana (1703)

  Ingår i Kungliga-Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala årsbok 2018-19, s. 181-198, 2020.

 • Wessler, Heinz Werner

  Världsmaktambition och identitetspolitik i Indien

  Ingår i Signum, s. 51-54, 2020.

 • Wessler, Heinz Werner

  Medryckande om Buxtehude

  Ingår i Signum, s. 54-56, 2020.

 • Megyesi, Beáta; Esslinger, Bernhard; Fornés, Alicia; Kopal, Nils et al.

  Decryption of historical manuscripts: the DECRYPT project

  Ingår i Cryptologia, 2020.

  Open access
 • Andersson, Bo

  Jacob Böhmes Lehre von den sieben Quellgeistern in der Morgen Röte im auffgang (1612): Eine politische Perspektive

  Ingår i Daphnis. Zeitschrift für Mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit, s. 160-183, 2020.

 • Donovan, Stephen

  Character Assassin: A Would-be Murderer of Joseph Conrad

  Ingår i The Conradian, s. 1-20, 2020.

 • Thegel, Miriam; Lindgren, Josefin

  Subjective and intersubjective modality: a quantitative approach to Spanish modal verbs

  Ingår i Studia Neophilologica, s. 124-148, 2020.

  Open access
 • McElwee, Johanna

  The Swedish Translations of Catharine Maria Sedgwick's Works: A Correction

  Ingår i Notes and Queries, s. 104-106, 2020.

 • Cullhed, Eric

  What Evokes Being Moved?

  Ingår i Emotion Review, s. 111-117, 2020.

  Open access
 • Raag, Raimo

  Talande cirkelkors

  Ingår i Kustbon, s. 9-11, 2020.

 • Karlsson, Mattias

  The Divine Determinative and the Names of Assyrian Rulers

  Ingår i Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires, s. 33-36, 2020.

  Open access
 • Kytö, Merja; Walker, Terry

  L’interaction orale du passé: A Corpus of English Dialogues 1560-1760

  Ingår i Langages, s. 55-69, 2020.

 • Cöllen, Sebastian

  Metaforens historicitet: En kognitionslingvistisk undersökning av medeltida bildspråk

  Ingår i Årsbok Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala = Annales Societatis litterarum humaniorum regiae Upsaliensis, s. 201-213, 2020.

  Open access
 • Kronning, Hans

  Kerstin Jonasson (1941-2019)

  Ingår i Langue française (Paris. 1969), s. 139-141, 2020.

  Open access
 • Arentzen, Thomas

  Sex and the City: Intercourse in Holy Week

  Ingår i Journal of early Christian studies (Print), s. 115-147, 2020.

 • Arentzen, Thomas

  [recension av Serck-Hanssens] Helgen i grenseland, arven fra Trifon av Petsjenga

  Ingår i Nytt norsk kirkeblad, s. 99-101, 2020.

  Open access
 • Manova, Stela; Hammarström, Harald; Kastner, Itamar; Nie, Yining

  What is in a morpheme?: Theoretical, experimental and computational approaches to the relation of meaning and form in morphology

  Ingår i Word Structure, s. 1-21, 2020.

 • Wichmann, Sören; Hammarström, Harald

  Methods for calculating walking distances

  Ingår i Physica A, 2020.

 • Mutabazi, Eric; Sundh, Stellan

  French and Swedish students' perspectives on second-class citizenship in educational contexts: shared experiences and questioned values

  Ingår i Bildungsforschung, s. 1-13, 2020.

  Open access
 • Cullhed, Eric

  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist

  Ingår i Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, s. 48-51, 2020.

 • Strandberg, Svante

  Sjöholm och Kärsa

  Ingår i Vårt Östra Vingåker. Östra Vingåkers hembygdsförening. Årsskrift, s. 38-40, 2020.