LILAe – Litterae et Linguae

Gammal världskarta

Syftet med det litteraturvetenskapliga nätverket LILAe är att skapa en plattform för samarbete mellan doktorander och forskare med litteraturvetenskapliga intressen inom olika språkämnen. Vi vill skapa en dialog kring teoretiska och metodologiska frågor, skapa större förståelse för transkulturella och translitterära fenomen och öppna upp våra respektive ämnesmiljöer för kreativ samverkan. Vi välkomnar förslag till alla typer av verksamhet som kan främja dessa övergripande syften, och uppmuntrar i synnerhet doktorander att aktivt delta i nätverkets aktiviteter och bidra till dess utformning.

Svartvit illustration av en blädderkalender

Kalendarium

  • Inga kommande evenemang för tillfället
Senast uppdaterad: 2021-08-19