Hur söker jag forskarutbildning?

Innan du fyller i och lämnar in din ansökan bör du kontakta studierektor för forskarutbildningen, professor eller annan ämnesföreträdare vid den ansvariga institutionen för att orientera dig om den aktuella forskningen inom ämnet. Institutionerna har också information om pågående forskning och avhandlingsprojekt.

Det är institutionerna som beslutar om när utlysning av doktorandplatser ska ske. 

När din ansökan kommer till universitetet diarieförs den av registrator och och skickas till institutionen. Handledarna inom de olika forskarutbildningsämnena går igenom ansökningarna och rangordnar de sökande. Efter samråd med handledarna fattar berörd prefekt beslut om antagning.

Lediga doktorandplatser utlyses under "jobba hos oss". Ansökningshandlingarna ska du skicka till universitetet via ett webbformulär som återfinns i varje utlysning.