Utbildning på forskarnivå inom språk- och litteraturvetenskap

Forskarutbildning innebär att du inte bara blir expert inom ditt område, du lär dig också att planera, tänka kritiskt och ta ansvar. Du får den kunskapsbredd och de färdigheter som hör till ämnet i stort. I forskarutbildningen arbetar du självständigt under handledning med ett forskningsprojekt och utnyttjar och utvecklar både dina praktiska och teoretiska färdigheter. Du blir redo för komplexa och kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv, offentlig förvaltning, högskolor och universitet.

Utbildningen

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, eller två års heltidsstudier för licentiatexamen. Utbildningens första terminer består främst av studier och under de senare terminerna ligger tonvikten på forskning. I många doktorandtjänster ingår dessutom olika former av institutionstjänstgöring och då tar utbildningen fem år. Institutionstjänstgöringen kan bestå av undervisning eller administration. 

Forskarutbildningens upplägg

Examen

Studenter i studentmössor står i processionståget utanför universitetsaulan på doktorspromotionen

Som filosofie doktor eller licentiat förväntas du ha förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, goda ämneskunskaper, vetenskapliga metodologiska färdigheter, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar samt pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka dig väl både i tal och i skrift. Det är färdigheter som efterfrågas inom många yrkesområden.

Detaljerad information om doktorsexamen

Senast uppdaterad: 2021-06-24