Språkvetenskaplig forskning

40 olika språk, lingvistik och datorlingvistik.

Möt våra forskare