Faculty of Languages

Dean: Professor Coco Norén, tel. 070-425 9696
Deputy Dean: Professor Anna Lindström, tel. 018-471 7007

Faculty Programme Director: Lars Hagborg, tel. 018-471 1907, Birgitta Hellqvist, tel. 018-471 1892
Faculty Officer: Anders Holm, tel. 018-471 1889

Office: See 3.9.1


Hugo Valentin-centrum see section 13.12

Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 7
Postal address: Box 256, 751 05 UPPSALA
E-mail: sprakfak@sprakvet.uu.se