LILAe – Litterae et Linguae

Syftet med det litteraturvetenskapliga nätverket LILAe är att skapa en plattform för samarbete mellan doktorander och forskare med litteraturvetenskapliga intressen inom olika språkämnen. Vi vill skapa en dialog kring teoretiska och metodologiska frågor, skapa större förståelse för transkuturella och translitterära fenomen och öppna upp våra respektive ämnesmiljöer för kreativ samverkan. Vi välkomnar förslag till alla typer av verksamhet som kan främja dessa övergripande syften, och uppmuntrar i synnerhet doktorander att aktivt delta i nätverkets aktiviteter och bidra till dess utformning.

Forskningsledare: Christina Kullberg

LILAe:s doktorandsymposium

Våra forskare

Kalendarium

Äldre kalendariehändelser