Finansiering

Antagning till utbildning på forskarnivå får bara ske om det finns finansiering för hela studietiden. Det finns i huvudsak två former av studiestöd.

Fakultetsmedel

När fakulteten finansierar utbildningen blir du anställd som doktorand. Anställningsvillkoren reglerar förmåner som ledighet, sjuk- och föräldrapenning, semester, pension och föräldraledighet.

Externa medel

Om studietiden ska finansieras med externa medel, det vill säga av någon annan än språkvetenskapliga fakulteten, krävs att fakultetsnämnden har godkänt antagningen. Externfinansierade forskarstuderande har vanligen anställning som doktorand inom ett projekt eller liknande, eller bedriver forskarstudier inom sin reguljära anställning. Mer information finns i dokumentet "Anvisningar för utbildning på forskarnivå" vid Språkvetenskapliga fakulteten.