Språkvetenskapliga fakulteten

Rapporten "Ansvar för en unik resurs"

Att medborgarna ska ha goda kunskaper i språk är ett prioriterat mål både inom EU och på nationell nivå. Det är naturligt: språkkunskaper behövs i en globaliserad värld och i länder som blir allt mer heterogena språkligt och kulturellt, språkaspekter är centrala för frågor om mångfald, likabehandling och inkludering och språkfärdigheter är viktiga redskap i studier, arbetsliv m.m.

Språkvetenskapliga fakultetsnämnden beslutade hösten 2015 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att genomlysa de särskilda villkor som utmärker fakultetens utbildningar. Arbetsgruppens rapport finns att läsa här.