Språkvetenskapliga fakulteten

Språkvetenskaplig forskning

40 olika språk, lingvistik och datorlingvistik.

Hedersdoktorer

Hedersdoktor är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Varje år har fakultetsnämnderna möjlighet att utse en eller flera hedersdoktorer.