Språkvetenskapliga fakulteten

Tvärvetenskaplig satsning

Den tvärvetenskapliga satsningen Språk och åldrande utforskar interaktionen mellan äldre människor och deras samtalspartner i olika sammanhang. Anna Lindström, professor vid Uppsala universitets språkvetenskapliga fakultet, leder utvecklingen av detta forskningsområde.

Våra sociala liv möjliggörs av språkliga medel. När vi talar med andra påverkar det vår självbild och vårt välbefinnande. Å ena sidan kan yttranden få oss att växa, uppleva samhörighet med andra och bekräfta vår självbild. Å andra sidan kan de få oss att krympa, uppleva utanförskap och tillskriva oss en oönskad identitet. Åldrande innebär ofta att en människas sociala situation förändras. Hon kan bli mer utsatt när hon inte längre ingår i en yrkesgemenskap och när livslånga relationer upphör på grund av att nära och kära rycks bort. För att förstå möjligheter och utmaningar som sådana förändringar innebär syftar satsningen på språk och åldrande till att utforska de kommunikativa aspekterna av åldrande i olika miljöer.

Vilka språkliga uttrycksformer bidrar till ett gott åldrande? Hur kan läkare, sjuksköterskor, taxichaufförer, handläggare etc. bemöta äldre människor på ett bekräftande och värdigt sätt? För att finna svaret på dessa frågor och många andra som faller inom Språk och åldrande samarbetar forskare vid den språkvetenskapliga fakulteten med forskare inom medicin, socialpsykologi, sociologi, utbildning och vårdvetenskap. Forskningen utgår från ett samtalsanalytiskt perspektiv och fokuserar på de sociala handlingar som människor utför med hjälp av språket. Samarbetet sträcker sig över flera universitet och flera nationsgränser. I likhet med Sverige står åtskilliga nationer inför en åldrande befolkning. Språk och åldrande är således en framtidsinriktad och internationell forskningssatsning med syftet att förbättra tillvaron för äldre människor.

Projekt

Publikationer

Arbetsmaterial

Resurser